DODATNA REŠETKA

OKROGLE PREČKE PREMERA 8mm

Rešetka z okroglimi prečkami premera 8 mm je primerna za vse vrsti jedi. Kontakt jedi z rešetko je manjši in zaradi tega je tudi odtis rešetke na jedeh blažji.

Reštka z okroglimi prečkami ima nizko težo zaradi česar jo lažje premikamo v in iz peči.

DODATNA REŠETKA