Kulinarična pod kozolci Šentrupert Slovenija

Tudi v šentrupertu smo bili prisotni s kopa pečjo, kjer je Tomaž Kavčič pekel in zabaval goste. Naval Ljudi je bilprecej velik, množica pa je Kopa žar peč lepo sprejela.